Framgångsrik transformation handlar om samspelet mellan individ och helhet

Decigos mission är att lotsa organisationer, team och individer att nå sin fulla potential. Vi stöttar ledare och medarbetare på alla nivåer, som på allvar vill transformera sin verksamhet och nå nya höjder. Vår utgångspunkt är att framgångsrik transformation handlar om att förstå samspelet mellan alla delar i verksamheten, från individ till helhet. Det är där vi gör skillnad.

Organisation & Kultur

En framgångsrik organisation fungerar som ett kraftfullt system, där alla delar tillsammans ger hävstång och skapar resultat. Hållbart förändringsarbete handlar om att förstå och ta hänsyn till hur delarna i systemet samspelar, från rutiner och processer, individens kompetens och motivation till hur organisationskulturen fungerar. Det är med den insikten som Decigo hjälper ledning och medarbetare att på olika sätt att frigöra energi och framåtkraft i organisationen.

Läs mer

 
 

Organisation & Kultur

Vi har stor vana av att stödja verksamheter i förändring. Vi erbjuder en systemisk analys: Hur hänger era styrmedel och er organisationskultur samman? Har ni den kompetens och de ansvarsroller som krävs? Hur tas individerna tillvara, så att deras arbete stöttar helheten? Utifrån denna analys skräddarsyr vi ett upplägg anpassat för er.

Exempel på uppdrag:

 • Kulturanalys och -transformation med CTT- Culture Transformation Tool
 • Praktisk kulturutveckling med hjälp av storytelling och andra verktyg
 • Framtagning och aktivering av värdegrund, mission och vision
 • Höja graden av utvecklingsförmåga i organisationen
 • Aktivering av nya arbetssätt
 • OOKR – att följa upp och stimulera till egen och gemensam prestation
 • Framtagning och aktivering av nya affärsstrategier
 • Analys och handlingsplan för jämställdhet, mångfald och hantering av omedvetna fördomar
 • Workshops och föreläsningar inom exempelvis kulturtransformation, värderingsarbete, grupputveckling, storytelling och förändringsledning

Vi lotsar våra kunder att förverkliga sina visioner, stärka sitt ledarskap och förändringsförmåga och sätter en stolthet i att göra oss själva överflödiga.

Ledarskap & Team

För att utveckla spänstiga och välmående företag behöver man arbeta med både helheten och med varje enskild individ. Individer och effektiva team är kuggarna som får systemet att uppnå maximal effekt och varje kugge påverkar slutresultatet. Decigo erbjuder ett brett spektrum av tjänster för att utveckla och stärka ledare och medarbetare, från coaching och mentorskap till workshops och utvecklingsprogram. Målbilden är en verksamhet präglad av energi, självledarskap och en förmåga att driva förändring.

Läs mer

 
 

Ledarskap & Team

Vi har lång erfarenhet av att utbilda, stötta och agera bollplank för ledare. Behöver er ledningsgrupp guidning i att bli bättre tillsammans? Behöver era ledare verktyg för att hantera en vardag präglad av ständiga förändringar? Har ni team som behöver verktyg och ledning för att samarbeta och bli bättre på att kommunicera?

Exempel på uppdrag:

 • Individuell- och gruppcoaching
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Skräddarsydda utvecklingsprogram för ledare och medarbetare
 • DISC-analyss, PLUS ledarstilsanalys och andra assessmentverktyg
 • Självstyrande självorganiserande team
 • Konflikthantering och etablering av samtalsforum
 • Förändringsledare eller stödresurs under förändringsprocesser, exempelvis digital transformation
 • Interimsroller under förändringsprocesser
 • Workshops och föreläsningar inom exempelvis nätverksbaserat ledarskap, grupputveckling, feedback och effektiv kommunikation (DISC)

Vi lotsar våra kunder att frigöra sin potential, stärka sitt ledarskap och nå resultat på en helt annan nivå – tillsammans.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är under stark omdaning och kommer så vara i många år framöver. Medarbetare, ledare och ledning är generellt sätt inte tränade och rustade för att hantera stark förändring, samtidigt som produktionskraven ökar. Idag mår både medarbetare och chefer generellt sett inte bra. Vår strategi är att vägleda och träna ledning, ledare och medarbetare i att driva och leda sin egen förändring och transformation. Vi utvecklar dem och deras förmåga att hantera och leda förändring, genom träning i vardagen, oberoende var i organisationen.

Affärs- och verksamhetsutveckling för full potential


Vi hjälper er att skapa varaktig utveckling och att realisera era strategier – inte våra. Vi erbjuder flera typer av stöd i organisations- och ledarskapsutveckling.

Decigo föddes ur Centigos mångåriga stöd i transfunktionella förändringsprocesser och affärsgruppens egna erfarenheter att arbeta med Business Wellness. Detta är vår modell för att skapa en organisation som möjliggör för individer att ta eget ansvar, stöder lärande och samtidigt visat sig vara mycket lönsamt och effektivt. Individens förmåga är nyckeln till helhetens förmåga till förändring.

I Decigo har vi tagit detta ytterligare ett steg och utvecklat vår spetskompetens inom ledarskap, kulturförändring och kopplingen mellan system och människa. Vi vill hjälpa våra kunder att förlösa sina visioner, stärka deras ledarskap och förändringsförmåga och sätter en stolthet i att göra oss själva överflödiga.


Business Wellness – vår mission


Vi inspirerar och stöder människor till att skapa välmående och spänstiga företag.

Företag och organisationer behöver vara i god kondition för att leverera sitt yttersta, förändras när det behövs och vara effektiva och lönsamma över tid. Business wellness är ett ord för när de olika delarna i verksamheten är i balans och kan nå sin fulla potential. Vi tror att det i ledarskapet och kulturen finns nycklar till detta.

Ledarskapet erbjuder tydliga förutsättningar, mål och förväntningar. Delaktiga medarbetare som har stort ansvar, både för initiativ och konsekvenser. Business Wellness bygger på en humanistisk grundsyn, där vi sätter ett högt värde på att skapa självledande individer, lärande team och effektiva processer och en organisation och styrning som tydliggör affärslogiken, eller i offentlig verksamhet: uppdraget.

Liksom alla systerbolag i Business Wellness Group utgår vi från en analys av de olika elementen i organisationen när vi stöder våra klienter. Decigo har specialkompetens inom beteende och attityder och att hjälpa andra organisationer att skapa en kultur som varit framgångsrik för alla bolag i Business Wellness Group.


Aktuellt på Decigo


Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är inne i en intensiv transformation driven av såväl teknisk och medicinsk utveckling. Allt fler sjukdomar går att behandla men samtidigt är budgeten begränsad vilket ställer krav på effektivisering och prioritering. Medarbetare i vården har stora förändringar att möta och behöver förstklassigt ledarskap samt genomtänkta och konkreta strategier. Vi erbjuder ett stöd i vårdens ständiga utvecklingsresa där vi är de som hjälper er att förverkliga er vision.
Läs mer

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är inne i en intensiv transformation driven av såväl teknisk och medicinsk utveckling. Allt fler sjukdomar går att behandla men samtidigt är budgeten begränsad vilket ställer krav på effektivisering och prioritering. Medarbetare i vården har stora förändringar att möta och behöver förstklassigt ledarskap samt genomtänkta och konkreta strategier. Vi erbjuder ett stöd i vårdens ständiga utvecklingsresa där vi är de som hjälper er att förverkliga er vision. Vår särart ligger dels i vår tro på ett involverande arbetssätt där vi stärker medarbetare och stöder utvecklingen av en lärande organisation, dels i vår företagsgrupps arv inom den digitala sektorn, vilket gör att vi förstår de utmaningar hälso- och sjukvården möter i en fas av intensiv digitalisering.

Vi har spjutkompetenser inom flera nyckelområden i vårdens utveckling:

 • Organisationsutveckling
 • Införande av nya arbetssätt
 • Självstyrande självorganiserande team
 • Ledarskapsstöd
 • Organisationskultur som resurs för förändring
 • Djup och bred kunskap om digitalisering
 • Organisationsöversyn
 • Processutveckling
 • Digitalisering
 • Innovationsstrategi

I vår sjukvårdssatsning arbetar företagen inom Business Wellness Group tillsammans för att kunna erbjuda spetskompetens från alla våra olika specialområden. Vi tillämpar vår egen strategi- och förändringsmodell och har även kompentens kring de flesta andra förändringsstöd, exempelvis OD, Lean och Cultural Transformation Tool.

Fyrdimensionell transformation

Digitalisering och globalisering skapar helt nya förutsättningar för att driva verksamhet, och ställer också helt andra krav på organisation och ledarskap. En modern organisation fungerar som ett kraftfullt system, där alla delar tillsammans ger hävstång och skapar resultat. Framgångsrikt förändringsarbetet handlar om att förstå och ta hänsyn till hur delarna i systemet samspelar, från inre till yttre faktorer, från individ till helhet. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster för att driva transformation i alla fyra dimensioner.

Decigo AB

Vasagatan 16, plan 10
SE-111 20 Stockholm

+46 8 1214 9300
info@decigo.se