Människor gör skillnaden

Har ni svårt att få upp gnistan i organisationen? Är resultaten inte riktigt de ni önskade?  Har ni betat av flera organisationsförändringar, skaffat nya IT-system och skruvat på era processer och rutiner – men det gnisslar fortfarande? Lugn, vi hjälper er.

Vi vet att det är mänskliga beteenden som förflyttar organisationer – inte maskiner och system. Att jobba med oss i en utvecklingsprocess är att sätta människan i centrum och skruva upp energin i hela organisationen. Digitalisering, företagskultur och ledarskap i ljuv förening – vi kallar det Digiturskap.

Använd vår kompetens för att öka er egen.  Som resultat får ni ökad lönsamhet och arbetsglädje och stärkt konkurrenskraft.

Vi överför inte kunskap - vi bygger förmåga. 
Vill du veta hur? Testa en av våra workshops.

Förändringens vindar blåser - alltid

Förändring är numera ett konstant tillstånd och vi är hela tiden i rörelse för att anpassa oss efter nya förutsättningar. Den som inte hänger med försvinner.

Hur får vi detta synsätt att leva i hela organisationen? Hur skapar vi ett system där vi både tar hänsyn till individen och helheten? Hur synkar vi våra "hårda" strukturer med våra "mjuka" värderingar?

Välkommen till en workshop där vi utforskar de fyra dimensionerna av "förändring på riktigt" och hur vi får fart på resan.

Läs mer

 
 

Förändringens vindar blåser - alltid

Förändring är ett konstant tillstånd och vi är hela tiden i rörelse för att anpassa oss efter nya förutsättningar. Den som inte lyckas hänga med försvinner. Med rätt förutsättningar kan en organisations individer förvandlas till kraftkällor som får hela maskineriet att gå framåt med mänsklig dynamik och rytm. Verklig transformation skapas bara genom människors egen förmåga till förändring. 
 
Så, hur kan vi arbeta för att få detta synsätt att leva i organisationen? Hur kan vi skapa ett system där hänsyn tas till både individen och helheten? Hur kan vi synka de “hårda” strukturerna med de “mjuka” värderingarna? 

Syfte & mål 

Vi kommer att gå igenom arbetsmetoder som tar in organisationens yttre och inre perspektiv. Vi ger inblick i och inspiration kring hur en förändring i en organisation behöver hanteras utifrån fyra olika dimensioner. Vi fördjupar respektive dimension och undersöker hur dessa är ömsesidigt beroende av varandra och påverkar varandra. Ni får praktiska verktyg för att leda er själva och andra samt få djupare förståelse för hur det går det till så förändringen blir hållbar. 

Innehåll

Förändring sker i interaktionen mellan människor, i nuet, inte då eller sedan. Vi kommer att utforska en organisations totala förmåga där samspelet sker mellan fyra dimensioner: Struktur/system, Kompetens/beteende, Motivation/attityd, Kultur/klimat. Vilka typiska reaktioner och motstånd finns det i en förändringsresa och hur tar vi oss an dessa så att positiva krafter stödjer rörelsen framåt? Förändring är ett konstant tillstånd vilket innebär att vi behöver utveckla en lärande organisation som är snabbrörlig. Hur ser vi till att vi tar med oss vårt lärande framöver? 

Workshoptillfället ger följande kunskaper 

- Förståelse för förändringens inre och yttre natur, samt hur dessa samspelar 
- Förståelse för hur olika dimensioner i en organisation påverkar varandra 
- Förståelse för krafter som behöver samverka för att arbeta hållbart med förändring

Omfattning

En heldag, kl. 9.00-17.00 . Workshopen hålls i Decigos lokaler på Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen.

Kostnad

7 750 kronor exklusive moms
Priset inkluderar: lättare lunch, kaffe och fika

Går det att leda med fjärrkontroll?

I vår digitaliserade och globaliserade värld är det allt vanligare att ett team sitter på olika platser och kanske t.o.m. i olika tidszoner. Det innebär nya ledarskapsutmaningar.

Hur leder man individer och team som inte sitter tillsammans? Hur bygger man teamanda och starka relationer? Vilka är knepen för att få alla att känna samhörighet och sträva mot samma mål?

Välkommen på en workshop där vi tillsammans utforskar nycklarna bakom ett framgångsrikt distansledarskap.

Läs mer

 
 

Går det att leda med fjärrkontroll?

Hur leder man individer och team med olika fysiska och geografiska placeringar? Under denna workshop förenar vi teori och praktik kring hur du bygger din förmåga att bli framgångsrik i ditt distansledarskap. 

Syfte och mål 

Syftet med workshopen är att lägga en grund för ditt ledarskap för att utveckla individer och team på distans genom att använda de drivkrafter alla människor har: viljan att bestämma själva, tillhöra ett sammanhang och bli riktigt bra på sin uppgift.  
Målet är att öka kvaliteten i ditt ledarskap, stärka relationerna mellan dig och dem du leder samt utveckla ett coachande förhållningssätt och uppföljning i vardagen. 

Innehåll 

Vi förenar teori, praktik, egna erfarenheter för att skapa en gemensam förståelse kring distansledarskapets utmaningar. Med praktiska verktyg bygger vi din förmåga att leda på distans.  

För att vara effektiv som distansledare behöver tre komponenter vara i balans; struktur, kultur och kommunikativt ledarskap. Vi kommer att utgå från dessa tre komponenter och arbeta med konkreta verktyg för att skapa ett ramverk och förutsättningar att både leda och arbeta på distans.  

Workshoptillfället ger följande kunskaper 

 • Distansledarskapets nycklar
 • Kommunikativt ledarskap  
 • Verktyg för att stötta, motivera individer och team 
 • Att skapa samverkan och samarbete 
 • Målstyrning, coachande förhållningssätt på distans 
 • Att bygga möteskultur 

Omfattning 

En heldag, kl. 9.00-17.00 . Workshopen hålls i Decigos lokaler på Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen.  

Kostnad 

7 750 kronor exklusive moms 
Priset inkluderar: lättare lunch, kaffe och fika

Är du en oslipad ledarskapsdiamant?

Hierarkin är på utdöende och mer än någonsin måste du som individ kunna planera, styra och driva ditt eget arbete.

Hur kan du leda du dig själv mot uppsatta mål? Hur pass väl känner du dig själv? Vilka är dina värderingar, drivkrafter och hur nyttjar du dem på bästa sätt för att bygga din förmåga att både leda dig själv och andra?

Välkomna till workshop och 2 dagars utbildning  kring din ledarutveckling baserat på Ledarskapsdiamanten.

Läs mer

 
 

Är du en oslipad ledarskapsdiamant?

Hierarkin är på utdöende och mer än någonsin måste du som individ kunna planera, styra och driva ditt eget arbete. Hur kan du leda du dig själv mot uppsatta mål? Hur pass väl känner du dig själv? Vilka är dina värderingar, drivkrafter och hur nyttjar du dem på bästa sätt för att bygga din förmåga att både leda dig själv och andra? 

Syfte och mål 

Ledarskapsdiamanten är en filosofi skapad av filosofie doktor Peter Koesterbaum och ger dig en bild av det ideala ledarskapet för att möta krav och förväntningar och samtidigt utöva ett gott ledarskap. Syftet med workshoptillfället är att öka din kunskap om dina inneboende resurser för att bli autentisk som ledare. Du kommer få med dig ett praktiskt verktyg där du kan utveckla dig själv så att du når din fulla potential som ledare. 

Innehåll 

Under dagen kommer vi utifrån Ledarskapsdiamanten öka dina insikter om vem du är, hur du tänker och vad du gör. Vi går igenom fyra ömsesidigt beroenden ledaregenskaper; Etik, Vision, Mod och Realism och utforskar hur din arena ser ut. Mycket handlar om din förmåga att balansera dessa egenskaper och förstå hur de samverkar. T.ex. att vara visionär och samtidigt se och beskriva det andra ännu inte ser. Att vara realistisk så att andra tror på visionen och vill hjälpa dig att uppnå den. Samtidigt vara modig, fatta svåra beslut och kunna visa en genuin medmänsklig värme. Du kommer under dessa två dagar få grundläggande kunskaper för att utveckla din arena och i samtliga fyra egenskaper.  

Du kommer under denna workshop få med dig 

 • Ökad förståelse för skillnaden mellan ledarfärdigheter, sådant du kan läsa dig till, och personliga ledaregenskaper, sådant du behöver ändra och utveckla i dig själv 
 • Olika tankesätt, strategier för att se på din omgivning och hur du kan agera utifrån din fulla potential 
 • Ett verktyg och analys som ökar din ledarförmåga och stöttar dig att balansera ytterligheter 

Omfattning 

 • 2 dagars utbildning, med fika och enklare lunch 
 • Personlig analys 
 • 2 timmars personlig återkoppling med coach

Pris

19 750 kronor ex moms.

Strategi är smart - kultur ger fart

Vi lägger månader på smarta affärsstrategier, men det är kulturen som avgör om vi lyckas. Citatet "Culture eats strategy for breakfast" har aldrig varit mer sant.

Hur fungerar egentligen individuell och kollektiv beteendeförändring? Hur kan vi skapa intern självinsikt som driver förändring? Vilka är nycklarna bakom ett ledarskap som möjliggör önskad utveckling? 

Välkommen på en workshop där vi diskuterar hur affärsmålen hänger ihop med kulturen, och hur ledarskapet är den avgörande nyckeln. Vi kallar det Digiturskap.

Läs mer

 
 

Strategi är smart - kultur ger fart

- eller Digiturskap - nyckeln till framgång

I dagens föränderliga värld, och inte minst i samband med den digitaliseringshastighet vi ser i våra organisationer, behöver vi utveckla vår förmåga att både hantera och förhålla oss till
förändring. Vinsterna med digitalisering är helt beroende av att våra organisationer transformeras på helheten, d.v.s. att vi genomgår en kulturtransformation. Transformation sker via mänskliga beteendeförändringar, inte genom digitalisering och IT-system.

Syfte & mål

Målet med dagens workshop är att du som deltagare ska få en ökad förståelse hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation, och varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”. Vi kallar det för Digiturskap.

Du kommer också att få konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan.

Innehåll

Under workshopen kommer vi bl.a. att diskutera:

 • Hur fungerar individuell och kollektiv beteendeförändring? Vi introducerar transformationshjulet.
 • Hur kan vi skapa intern självinsikt, både på individ- och kollektiv nivå? Vi introducerar Ken Wilbers fyrfältare.
 • Vilken betydelse har ledarskapet och vilka är nycklarna bakom ett ledarskap som möjliggör utveckling?
 • Hur hittar vi och uppmuntrar medskapare och hur hanterar vi motskapare?
 • Hur kan vi driva ett utvecklingsarbete som är mer insiktsdrivet, utifrån ett kundperspektiv?

Vi blandar korta teoripass med diskussions- och reflektionsövningar.

Workshopen ger dig följande:

 • Ökad förståelse hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation
 • Varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”
 • Konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan

Omfattning

En heldag, kl. 9.00-17.00 . Workshopen hålls i Decigos lokaler på Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen.

Kostnad

7 750 kronor exklusive moms
Priset inkluderar: lättare lunch, kaffe och fika

Det här gör vi


Decigo jobbar med transformation – alltid med människans potential som utgångspunkt och kraftkälla.

 Vi hjälper våra kunder att förlösa sina visioner, stärka deras ledarskap och förändringsförmåga i digitaliseringens era.

Vi vet att det är mänskliga beteenden i en organisation som kan åstadkomma hållbara förflyttningar. Det är ledarskapsutveckling, stark företagskultur, tydliga strategier och förmåga till självledarskap hos medarbetarna som skapar framgångsrika företag. Decigo är den stabila och pålitliga partnern vid din sida när du krånglar dig fram i digitaliseringsdjungeln. Vi gör det svåra enklare.

Våra forskningsbaserade modeller är vassa och effektiva verktyg som mejslar fram fungerande, hållbara och lönsamma organisationer. Våra konsulter är hantverkarna som hjälper er hela vägen. Filosofin bygger på din självständighet och vi sätter en stolthet i att göra oss själva överflödiga i ert företag.

Förändring är ett konstant tillstånd och världen är hela tiden i rörelse. Tillsammans kan vi åstadkomma mirakel.

Så här tänker vi


Du kommer inte undan transformationen. Så se till att bemästra den. Vi guidar dig rätt – tills din organisation står på egna ben!

Vi jobbar med Fyrdimensionell transformation – eftersom ”förändring på riktigt” alltid sker i flera dimensioner. Om ni vill flytta verksamheten till nya nivåer – och stanna där - då måste ni ta hänsyn till alla dimensioner. Ni måste förstå hur individernas kompetens och personliga värderingar och attityder är kopplade till den yttre strukturen och till den inre kulturen, och hur dessa omständigheter möjliggör eller hindrar er från att nå de resultat ni vill ha.

För att lotsa er till hållbar och expansiv beteendeförändring använder vi en annan enkel och kraftfull modell: Transformationshjulet.

Vi jobbar kontinuerligt och uthålligt i tre enkla steg, såväl i varje enskild workshop som över tid. Och det ger resultat. Vi vet.

 1. Inspiration – All förändring börjar med att ni vill. Resan får fart när ni förstår varför och kan se vilka engagerande resultat som skulle kunna bli möjliga.
 2. Insikt - Precis som elitidrottaren så måste organisationen utgå från sina inre och yttre förutsättningar för designa ett optimalt träningsprogram.
 3. Aktivering – Det är här vi bygger förmågan – baserat på era unika förutsättningar och målbild. Vi tränar, övar, testar och tränar igen. Övning ger färdighet.

Läs mer

 
 

Vad vi gör för dig - en lots i en omvälvande tid

Hur tänker vi? Vi tänker på er… vi tänker så här:

Alltid med lönsamheten i fokus! Med hjälp av människors kraft och vilja får vi ditt bolag att vända förlust till lönsamhet – och behålla det positiva resultatet levande över tid. Affärer görs av människor, inte maskiner. Och bolag blir lönsamma när alla är med på tåget.

Frisknärvaro! Sluta släcka bränder, se istället till att det aldrig börjar brinna. Vi hjälper dig att skilja ut dig på en marknad där normen blivit människor som stressar sig över gränsen. Bli företaget som förstår att individers hälsa och företagets framgång går hand i hand. Det är så ni lockar till er den allra skarpaste kompetensen som får er att lyfta från marken. Det är så ni blir framgångsrika.

Självgående team. Människor som drivs av sin egen inre motivation och kraft behöver inte pekas hit och dit varje dag – de mår bäst och jobbar effektivast om de får styra sin egen vardag. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa team som verkligen fungerar. Som man sår får man skörda och när team är synkroniserade uppstår effektivitet, välmående och produktivitet. Med andra ord: alla förutsättningar för en positiv utveckling för helheten.

Alla delar i ett bolag måste förhålla sig till helheten för att harmoni ska uppstå. Precis som i renässansens konstvärld söker vi människor balans för att få ro i själen – där är det ingen skillnad mellan individer och organisationer. När människan vet vilken funktion hon har i ett större sammanhang blir platsen meningsfull. Och kreativitet uppstår ur lugn och ro. Vi hjälper dina medarbetare att bättre förstå sin viktiga roll i er framåtrörelse.   

Kulturen! Det handlar om kulturen. Vi på Decigo brukar prata om Digiturskap – digitalisering och företagskultur i ljuv förening. Ingen kommer undan digitaliseringen. Men digitaliseringen går på sparlåga om inte människor är med i själ och hjärta. Integrera istället för att separera. Låt digitaliseringen blir din hävstång – inte din undergång. Men människor i centrum kommer du att lyckas.

Vi levererar i er verksamhet, inte till er verksamhet. Att bygga förmåga är en av Decigos ledstjärnor. Vi hjälper er att stå på egna ben i er transformationsresa. Med oss går ni säkrare in i förändringen. Med oss är ni trygga i att uppnå verklig och bestående förändring – eftersom ni själva kommer att bära den viktigaste kunskapen. Vi lotsar – men det är ni som har rodret.

Alla vi som jobbar på Decigo har gedigen erfarenhet av transformation och förändringsprocesser. Vi har sett och hört det mesta. Vi är nyfikna och slutar aldrig att vidareutveckla oss själva inom våra olika kompetensområden. Tillsammans med er använder vi relevant forskning och kunskap för att förstå era behov och önskemål. I Decigo har vi tagit detta ytterligare ett steg och utvecklat vår spetskompetens inom ledarskap, kulturförändring och kopplingen mellan system och människa.

Företagskulturen – dynamit som spränger gränser. En stark företagskultur känns – och känns igen - även långt utanför verksamhetens väggar. Det är den som attraherar, det är den som ger energikickar och skapar den gemensamma rörelsen framåt. En autentisk kultur börjar inuti människor och är det som utgör företagets orubbliga stomme. Bygg den stark tillsammans med oss. Se kraften i människor och använd den rätt.Business Wellness är vår mission


Vi inspirerar och stöder människor till att skapa välmående och spänstiga företag.

Företag och organisationer behöver vara i god kondition för att leverera sitt yttersta, förändras när det behövs och vara effektiva och lönsamma över tid. Business wellness är ett ord för när de olika delarna i verksamheten är i balans och kan nå sin fulla potential. Vi tror att det i ledarskapet och kulturen finns nycklar till detta.

Ledarskapet erbjuder tydliga förutsättningar, mål och förväntningar. Delaktiga medarbetare som har stort ansvar, både för initiativ och konsekvenser. Business Wellness bygger på en humanistisk grundsyn, där vi sätter ett högt värde på att skapa självledande individer, lärande team och effektiva processer och en organisation och styrning som tydliggör affärslogiken, eller i offentlig verksamhet: uppdraget.

Liksom alla systerbolag i Business Wellness Group utgår vi från en analys av de olika elementen i organisationen när vi stöder våra klienter. Decigo har specialkompetens inom beteende och attityder och att hjälpa andra organisationer att skapa en kultur som varit framgångsrik för alla bolag i Business Wellness Group.


Höstens Decigo-provningar


Fokuserad eller splittrad?

Är du trött i huvudet eller full av kraft? Tycker du att det är spännande med allt “nytt” och vill vara den som “hänger med”? Blir du stressad över att inte riktigt ”göra det”, trots att du är en “multitasker” av rang? Skulle du önska att vardagen var lite mindre splittrad och att du hade möjlighet till att hålla ett större fokus? Du är inte ensam. Informationsflödet sker med ljusets hastighet, och förmågan att fokusera utmanas mer och mer.  

Lugn, vi hjälper dig!

Kom på vår AW-workshop torsdagen den 18 oktober kl. 17.00

Läs mer

 
 

Fokuserad eller splittrad?

Under seminariet presenterar vi verktyg och konkreta tips och råd som hjälper dig till ökad förståelse för hur du blir mer “Hjärnstark” och hur du bättre kan fokusera och prioritera. Du får också med dig en ökad förståelse för hur man behöver arbeta med fokusering och prioritering på organisatorisk nivå med hjälp av vår 4D Transformation-modell. Allt hänger ihop.

Kom till vår After Work torsdag den 18 oktober kl. 17.00 på Vasagatan 16, 10 tr. Vi bjuder på lite snacks och dryck till den förhoppningsvis matnyttiga informationen.

Varmt välkommen med din anmälan till info@decigo.se senast den 12 oktober.

Digiturskap - nyckeln till framgång

I en nyligen genomförd studie fick 500 nordiska ledare ange de största utmaningarna med digitalisering. Svaret var entydigt – utmaningarna handlar mer om kultur, beteenden och ledarskap än om teknik. Det räcker ju med att gå till sig själv. Det är sällan som själva tekniken är problemet - det är min egen och min närmaste omgivnings förståelse och attityder som avgör om digitaliseringen erbjuder ”nya spännande möjligheter” eller är en ”onödig IT-pryl som aldrig kommer att funka”.

Kom på vår frukost-workshop torsdagen den 22 november kl. 7.30

Läs mer

 
 

Digiturskap - nyckeln till framgång

Under seminariet får du som deltagare en ökad förståelse hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation, och varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”. Vi kallar det för Digiturskap. Du får konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan. 

Kom till vår frukost-workshop torsdagen den 22 november kl. 7.30-9.30 på Vasagatan 16, 10 tr. Vi bjuder på frukost till vår matnyttiga start på morgonen.

Varmt välkommen med din anmälan till info@decigo.se senast den 16 november.


Kontakt


Decigo AB

Vasagatan 16, plan 10
SE-111 20 Stockholm

+46 8 1214 9300
info@decigo.se

Helena Timander

helena.timander@decigo.se

072-854 92 10

Zenita Toftgård

zenita.toftgard@decigo.se

070-794 03 92

Karin Ulfhielm

karin.ulfhielm@decigo.se

072-008 63 44

Anna Orbe

anna.orbe@decigo.se

073-600 56 07