Vad vi gör

Vad vi gör

Decigo arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling. Vi hjälper företag och organisationer att bli långsiktigt framgångsrika.Genom att utgå från affärslogiken stöttar vi ledare och medarbetare på alla nivåer för att få ut verksamhetens fulla potential. En potential som vi vet kan nås om ledare och medarbetare ges rätt personliga förutsättningar.

Vad vi utgår ifrån

När vi tar oss an ett företag eller en organisation så utgår vi i första hand från organisationens företagskultur genom att fokusera på i huvudsak tre områden.

Vi ser över strategin – är vi överens om vart vi är på väg?

Organisationens struktur – stöttar den vår verksamhet?

Företagets kultur – vilka värderingar och attityder har vi?

Vi bygger sedan upp våra erbjudanden så att det finns en relevans baserat på dessa områden och etablerar ett arbetssätt som fungerar enligt din organisations förutsättningar.

Vi kallar det för Business Wellness.

Vad vi fokuserar på

Ett företag eller en organisation behöver vara i god kondition för att leverera sitt yttersta.
För oss skall ledarskap och medarbetarskap alltid utgå från ett humanistiskt synsätt. Målet för ledarskapet är att varje medarbetare får tydliga mål och förväntningar samt rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Medarbetarskapet skall leda till ett eget stort ansvarstagande för verksamhetens mål och för sina egna arbetsuppgifter samt för ett bra samarbete i gruppen

Decigo har som en del i Business Wellness Group erbjudanden, angreppssätt och spetskompetenser inom framförallt Beteende och Attityder samt Organisation och Styrning vilket möjliggör en unik position att utveckla de element som skapar Business Wellness:  tillståndet när alla element samspelar.

Vi inspirerar och leder människor till att skapa välmående och spänstiga företag och organisationer. En välmående organisation är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En spänstig organisation har förmågan att utvecklas i takt med förändringar i dess omvärld.

För att uppnå detta måste de fem elementen: Affärslogik, Processer, Organisation och Styrning, Informationsteknik, samt Beteenden och Attityder samspela. Vi är också övertygade om att långsiktig framgång kräver att organisationen tar ansvar och är i balans med dess omgivning, samhälle och miljö. Business Wellness är helt enkelt en organisation i harmoni.

Kontakta oss