Människor gör skillnaden

Har ni svårt att få upp gnistan i organisationen? Är resultaten inte riktigt de ni önskade? Har ni betat av flera organisationsförändringar, skaffat nya IT-system och skruvat på era processer och rutiner – men det gnisslar fortfarande?
Lugn, vi hjälper er.

Vi vet att det är mänskliga beteenden som förflyttar organisationer – inte maskiner och system. Att jobba med oss i en utvecklingsprocess är att sätta människan i centrum, och skruva upp energin i hela organisationen. 

Använd vår kompetens för att öka er egen, det leder både till ökad arbetsglädje och lönsamhet. Alla människor vill växa - vi lotsar er framåt.

Vi överför inte kunskap - vi bygger förmåga. 
Vill du veta hur? Anmäl dig till en av våra workshops.

Är du en oslipad ledarskapsdiamant?

Hierarkin är på utdöende och det är inte längre den ensidigt auktoritära chefen som får saker att hända. Idag handlar ledarskap om att vara mångsidig, expansiv och att skapa balans.

Hur pass väl känner du dig själv? Vilka är dina styrkor och tillväxtzoner och hur kan du expandera din förmåga att leda dig själv och andra? Hur hanterar du komplexitet och skapar balans?

Välkomna till 2 dagars workshop och personlig analys för att utveckla din ledarförmåga, baserat på Ledarskapsdiamanten®.

Läs mer

 
 

Är du en oslipad ledarskapsdiamant?

Hierarkin är på utdöende och det är inte längre den auktoritära chefen som får saker att hända. Idag handlar ledarskap om något helt annat.
Hur pass väl känner du dig själv? Vilka är dina styrkor och tillväxtzoner som ledare, och hur nyttjar du dem för att bygga din förmåga att leda både dig själv och andra?

Syfte och mål 

Ledarskapsdiamanten® är en filosofi skapad av filosofie doktor Peter Koestenbaum och ger dig en bild av det ideala ledarskapet för att möta krav och förväntningar och samtidigt utöva ett gott ledarskap. Syftet med workshopen är att öka din kunskap om dina inneboende resurser för att bli autentisk som ledare. Du kommer få med dig en modell och flera praktiska verktyg där du kan utveckla dig själv och din organisation, så att du når din fulla potential som ledare. 

Innehåll 

Under workshopen kommer vi utifrån Ledarskapsdiamanten® öka dina insikter om vem du är, hur du tänker och vad du gör. Vi går igenom fyra ömsesidigt beroenden ledaregenskaper; Etik, Vision, Mod och Realism och utforskar hur din arena ser ut. Mycket handlar om din förmåga att balansera dessa egenskaper och förstå hur de samverkar. T.ex. att vara visionär och samtidigt se och beskriva det andra ännu inte ser. Att vara realistisk så att andra tror på visionen och vill hjälpa dig att uppnå den. Samtidigt vara modig, fatta svåra beslut och kunna visa en genuin medmänsklig värme. Du kommer under dessa två dagar få grundläggande kunskaper för att utveckla din arena och i samtliga fyra egenskaper.  

Du kommer under denna workshop få med dig 

 • Ökad förståelse för skillnaden mellan ledarfärdigheter, sådant du kan läsa dig till, och personliga ledaregenskaper, sådant du behöver ändra och utveckla i dig själv 
 • Olika tankesätt, strategier för att se på din omgivning och hur du kan agera utifrån din fulla potential 
 • Ett verktyg och analys som ökar din ledarförmåga och stöttar dig att balansera ytterligheter 

Omfattning 

 • 2 dagars workshop, med fika och enklare lunch 
 • Personlig analys 
 • Personlig återkoppling med coach 

Pris
Offereras

Går det att leda med fjärrkontroll?

I vår digitaliserade och globaliserade värld är det allt vanligare att ett team sitter på olika platser och kanske t.o.m. i olika tidszoner. Det innebär nya ledarskapsutmaningar.

Hur leder man individer och team som inte sitter tillsammans? Hur bygger man teamanda och starka relationer? Vilka är knepen för att få alla att känna samhörighet och sträva mot samma mål?

Välkommen på en workshop där vi tillsammans utforskar nycklarna bakom ett framgångsrikt distansledarskap.

Läs mer

 
 

Går det att leda med fjärrkontroll?

Hur leder man individer och team med olika fysiska och geografiska placeringar? Under denna workshop förenar vi teori och praktik kring hur du bygger din förmåga att bli framgångsrik i ditt distansledarskap. 

Syfte och mål 

Syftet med workshopen är att lägga en grund för ditt ledarskap för att utveckla individer och team på distans genom att använda de drivkrafter alla människor har: viljan att bestämma själva, tillhöra ett sammanhang och bli riktigt bra på sin uppgift.  
Målet är att öka kvaliteten i ditt ledarskap, stärka relationerna mellan dig och dem du leder samt utveckla ett coachande förhållningssätt och uppföljning i vardagen. 

Innehåll 

Vi förenar teori, praktik, egna erfarenheter för att skapa en gemensam förståelse kring distansledarskapets utmaningar. Med praktiska verktyg bygger vi din förmåga att leda på distans.  

För att vara effektiv som distansledare behöver tre komponenter vara i balans; struktur, kultur och kommunikativt ledarskap. Vi kommer att utgå från dessa tre komponenter och arbeta med konkreta verktyg för att skapa ett ramverk och förutsättningar att både leda och arbeta på distans.  

Workshoptillfället ger följande kunskaper 

 • Distansledarskapets nycklar
 • Kommunikativt ledarskap  
 • Verktyg för att stötta, motivera individer och team 
 • Att skapa samverkan och samarbete 
 • Målstyrning, coachande förhållningssätt på distans 
 • Att bygga möteskultur 

Omfattning 

En heldag, kl. 9.00-17.00 . Workshopen hålls i Decigos lokaler på Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen.  

Kostnad 

7 750 kronor exklusive moms 
Priset inkluderar: lättare lunch, kaffe och fika

Förändringens vindar blåser - alltid

Förändring är numera ett konstant tillstånd och vi är hela tiden i rörelse för att anpassa oss efter nya förutsättningar. Den som inte hänger med försvinner.

Hur får vi detta synsätt att leva i hela organisationen? Hur skapar vi ett system där vi både tar hänsyn till individen och helheten? Hur synkar vi våra "hårda" strukturer med våra "mjuka" värderingar?

Välkommen till en workshop där vi utforskar de fyra dimensionerna av "förändring på riktigt" och hur vi får fart på resan.

Läs mer

 
 

Förändringens vindar blåser - alltid

Förändring är ett konstant tillstånd och vi är hela tiden i rörelse för att anpassa oss efter nya förutsättningar. Den som inte lyckas hänga med försvinner. Med rätt förutsättningar kan en organisations individer förvandlas till kraftkällor som får hela maskineriet att gå framåt med mänsklig dynamik och rytm. Verklig transformation skapas bara genom människors egen förmåga till förändring. 
 
Så, hur kan vi arbeta för att få detta synsätt att leva i organisationen? Hur kan vi skapa ett system där hänsyn tas till både individen och helheten? Hur kan vi synka de “hårda” strukturerna med de “mjuka” värderingarna? 

Syfte & mål 

Vi kommer att gå igenom arbetsmetoder som tar in organisationens yttre och inre perspektiv. Vi ger inblick i och inspiration kring hur en förändring i en organisation behöver hanteras utifrån fyra olika dimensioner. Vi fördjupar respektive dimension och undersöker hur dessa är ömsesidigt beroende av varandra och påverkar varandra. Ni får praktiska verktyg för att leda er själva och andra samt få djupare förståelse för hur det går det till så förändringen blir hållbar. 

Innehåll

Förändring sker i interaktionen mellan människor, i nuet, inte då eller sedan. Vi kommer att utforska en organisations totala förmåga där samspelet sker mellan fyra dimensioner: Struktur/system, Kompetens/beteende, Motivation/attityd, Kultur/klimat. Vilka typiska reaktioner och motstånd finns det i en förändringsresa och hur tar vi oss an dessa så att positiva krafter stödjer rörelsen framåt? Förändring är ett konstant tillstånd vilket innebär att vi behöver utveckla en lärande organisation som är snabbrörlig. Hur ser vi till att vi tar med oss vårt lärande framöver? 

Workshoptillfället ger följande kunskaper 

- Förståelse för förändringens inre och yttre natur, samt hur dessa samspelar 
- Förståelse för hur olika dimensioner i en organisation påverkar varandra 
- Förståelse för krafter som behöver samverka för att arbeta hållbart med förändring

Omfattning

En heldag, kl. 9.00-17.00 . Workshopen hålls i Decigos lokaler på Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen.

Kostnad

7 750 kronor exklusive moms
Priset inkluderar: lättare lunch, kaffe och fika

Strategi är smart - kultur ger fart

Vi lägger månader på smarta affärsstrategier, men det är kulturen som avgör om vi lyckas. "Culture eats strategy for breakfast" har aldrig varit mer sant.

Hur fungerar egentligen individuell och kollektiv beteendeförändring? Hur skapar vi intern självinsikt som driver förändring? Vilka är nycklarna bakom ett utvecklande ledarskap? 

Välkommen på en workshop där vi diskuterar hur affärsmålen hänger ihop med kulturen, och hur ledarskapet är den avgörande nyckeln. Vi kallar det Digiturskap.

Läs mer

 
 

Strategi är smart - kultur ger fart

- eller Digiturskap - nyckeln till framgång

I dagens föränderliga värld, och inte minst i samband med den digitaliseringshastighet vi ser i våra organisationer, behöver vi utveckla vår förmåga att både hantera och förhålla oss till
förändring. Vinsterna med digitalisering är helt beroende av att våra organisationer transformeras på helheten, d.v.s. att vi genomgår en kulturtransformation. Transformation sker via mänskliga beteendeförändringar, inte genom digitalisering och IT-system.

Syfte & mål

Målet med dagens workshop är att du som deltagare ska få en ökad förståelse hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation, och varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”. Vi kallar det för Digiturskap.

Du kommer också att få konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan.

Innehåll

Under workshopen kommer vi bl.a. att diskutera:

 • Hur fungerar individuell och kollektiv beteendeförändring? Vi introducerar transformationshjulet.
 • Hur kan vi skapa intern självinsikt, både på individ- och kollektiv nivå? Vi introducerar Ken Wilbers fyrfältare.
 • Vilken betydelse har ledarskapet och vilka är nycklarna bakom ett ledarskap som möjliggör utveckling?
 • Hur hittar vi och uppmuntrar medskapare och hur hanterar vi motskapare?
 • Hur kan vi driva ett utvecklingsarbete som är mer insiktsdrivet, utifrån ett kundperspektiv?

Vi blandar korta teoripass med diskussions- och reflektionsövningar.

Workshopen ger dig följande:

 • Ökad förståelse hur framgångsrik digitalisering hänger ihop med kulturtransformation
 • Varför ledarskapet är nyckeln till ”förändring på riktigt”
 • Konkreta tips på hur ni säkerställer effekthemtagning och mätbar nytta på digitaliseringsresan

Omfattning

En heldag, kl. 9.00-17.00 . Workshopen hålls i Decigos lokaler på Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen.

Kostnad

7 750 kronor exklusive moms
Priset inkluderar: lättare lunch, kaffe och fika

Decigo jobbar med transformation


– alltid med människans potential som utgångspunkt och kraftkälla

Vi vet att det är mänskliga beteenden i en organisation som kan åstadkomma hållbara förflyttningar. Det är ledarskapsutveckling, stark företagskultur, tydliga strategier och förmåga till självledarskap hos medarbetarna som skapar framgångsrika företag. Decigo är den stabila och pålitliga partnern vid din sida när du krånglar dig fram i digitaliseringsdjungeln. Vi gör det svåra enklare.

Våra forskningsbaserade modeller är vassa och effektiva verktyg som mejslar fram fungerande, hållbara och lönsamma organisationer. Våra konsulter är hantverkarna som hjälper er hela vägen. Filosofin bygger på din självständighet och vi sätter en stolthet i att göra oss själva överflödiga i ert företag.

Förändring är ett konstant tillstånd och världen är hela tiden i rörelse. Tillsammans kan vi åstadkomma mirakel.


Transformation betyder "förändring på riktigt"


– och "förändring på riktigt” sker alltid i flera dimensioner

Vi jobbar med Fyrdimensionell transformation. Om ni vill flytta verksamheten till nya nivåer – och stanna där - då måste ni ta hänsyn till alla dimensioner. Ni måste förstå hur individernas kompetens och personliga värderingar och attityder är kopplade till den yttre strukturen och till den inre kulturen, och hur dessa faktorer möjliggör eller hindrar er från att nå de resultat ni vill ha.

För att lotsa er till hållbar och expansiv beteendeförändring använder vi en annan enkel och kraftfull modell: Transformationshjulet.

Vi jobbar kontinuerligt och uthålligt i tre enkla steg, såväl i varje enskild workshop som över tid. Och det ger resultat. Vi vet.

 1. Inspiration – All förändring börjar med att ni vill. Resan får fart när ni förstår varför och kan se vilka engagerande resultat som skulle kunna bli möjliga.
 2. Insikt - Precis som elitidrottaren så måste organisationen utgå från sina inre och yttre förutsättningar för att designa ett optimalt träningsprogram.
 3. Aktivering – Det är här vi bygger förmågan – baserat på era unika förutsättningar och målbild. Vi tränar, övar, testar och tränar igen. Övning ger färdighet.

Business Wellness är vår mission


- vi inspirerar och stöder människor till att skapa välmående och spänstiga företag.

Företag och organisationer behöver vara i god kondition för att leverera sitt yttersta, förändras när det behövs och vara effektiva och lönsamma över tid. Business wellness är ett ord för när de olika delarna i verksamheten är i balans och kan nå sin fulla potential. Vi tror att det i ledarskapet och kulturen finns nycklar till detta.

Ledarskapet erbjuder tydliga förutsättningar, mål och förväntningar. Delaktiga medarbetare som har stort ansvar, både för initiativ och konsekvenser. Business Wellness bygger på en humanistisk grundsyn, där vi sätter ett högt värde på att skapa självledande individer, lärande team och effektiva processer och en organisation och styrning som tydliggör affärslogiken, eller i offentlig verksamhet: uppdraget.

Liksom alla systerbolag i Business Wellness Group utgår vi från en analys av de olika elementen i organisationen när vi stöder våra klienter. Decigo har specialkompetens inom beteende och attityder och att hjälpa andra organisationer att skapa en kultur som varit framgångsrik för alla bolag i Business Wellness Group.


Kontakt


Decigo

Vasagatan 16, plan 10
SE-111 20 Stockholm

+46 8 1214 9300
info@decigo.se
förnamn.efternamn@decigo.se